හම්බන්තොට ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකු අත්අඩංගුවට

හම්බන්තොට ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකු අත්අඩංගුවට

රුපියල් දසදහසක අල්ලසක් ලබා ගැනීමේ චෝදනාව මත ග්‍රාම නිලධාරිවරයෙකු අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

පුරවැසි සහතිකයක් ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු හමුවීමට පැමිණි පුද්ගලයෙකුගෙන් අල්ලස් වශයෙන් මෙම මුදල් ලබාගෙන ඇති බවයි එම කොමිෂන් සභාව පැවසුවේ.

ඊයේ (01) මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ, සමොදාගම වසමේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයායි.

Share This