සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මාලන් සැමුවෙල්ස්ට වසර 6ක තරග තහනමක්

සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මාලන් සැමුවෙල්ස්ට වසර 6ක තරග තහනමක්

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මාලන් සැමුවෙල්ස්ට වසර 6ක තරග තහනමක් පනවා තිබෙනවා.

ඒ එමිරේට්ස් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ දූෂණ විරෝධී රීති උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන්.

මාලන් සැමුවෙල්ස්ට එරෙහිව ස්වාධීන පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මගින් එම තහනම පනවා ඇති බව වාර්තා වන්නේ.

Share This