ලෝක කුසලාන පාපන්දු පළමු තරගයේ ජය ඉක්වදෝරයට

ලෝක කුසලාන පාපන්දු පළමු තරගයේ ජය ඉක්වදෝරයට

ලෝක කුසලාන පාපන්දු පළමු තරගයේදී ඉක්වදෝරය 2-0ක් ලෙස කටාර් රාජ්‍යය පරාජය කළා.

Share This