රනිල් අගමැති ධූරයේ වැඩ අරඹයි

රනිල් අගමැති ධූරයේ වැඩ අරඹයි

නව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී සිය ධූරයේ වැඩ ආරම්භ කිරීම අද (13) පෙරවරුවේ සිදු කළා.

Share This