මෙහෙකාර සේවයට ගොස් ‘අවසන් ගමන් ගිය දැරියගේ’ සිරුර ගොඩගත් අවස්ථාව (PHOTOS )

මෙහෙකාර සේවයට ගොස් ‘අවසන් ගමන් ගිය දැරියගේ’ සිරුර ගොඩගත් අවස්ථාව (PHOTOS )

රිෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයාගේ නිවසේ මෙහෙකාර සේවයේ යොදවා සිටියදී පිළිස්සී මියගිය දැරියගේ සිරුර
හැටන් ඩයගම පොදු සුසාන භූමියෙන් ගොඩගත් අවස්ථාවේ ඡායාරූප පහතින් දැක්වෙනවා.

Share This