බුත්තල කතරගම මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවක්

බුත්තල කතරගම මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවක්

වන අලි ප්‍රහාරයකින් කාන්තාවක් මිය යාමත් සමග කෝපයට පත් ප්‍රදේශවාසින් බුත්තල කතරගම මාර්ගය කෝන්කැටිය ප්‍රදේශයන් සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර කරමින් විරෝධතාවයක නිරත වෙමින් සිටිනවා.

මෙසේ මියගොස් ඇත්තේ 60 හැවිරිදි බුත්තල ගෝනගංආර පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් කෝන්කැටිය ප්‍රදේශයේ කාන්තාවක්.

විරෝධය නිසා බුත්තල කතරගම මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බධා එල්ල වී ඇති අතර මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමා ඇති බවයි අප ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

Share This