“බන්දුල” මිය යයි

“බන්දුල” මිය යයි

“බන්දුල” නමැති දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයේ සිටි අලියා මියගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා.

මෙම හස්තියා මිය යනවිට 79වන වියේ පසු වුණා..

Share This