ආහාරවල මිල වැඩි වීමත් සමග කැඳ සඳහා වූ ඉල්ලුම

ආහාරවල මිල වැඩි වීමත් සමග කැඳ සඳහා වූ ඉල්ලුම

ආහාරවල මිල ගණන් විශාල ලෙස ඉහළයාමත් සමග කොළ කැඳ සඳහා වන ඉල්ලුම සපුරාලීමට නොහැකි ලෙස ඉහළ ගොස් ඇතැයි බදුල්ලේ කොළකැඳ වෙළදුන් පවසනවා.

ආහාර මිල ඉහළයාම නිසා බොහෝ දෙනා උදෑසන ආහාරය කොළකැඳ වීදුරුවකට සීමා කර ඇති බවයි ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ.

සුදුළූනු කැඳ,කුරක්කන් කැඳ ,හාතවාරිය කැඳ යනාදියට මෙන්ම මිශ්‍ර කැඳවලටද ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින බව බදුල්ල වාර්තාකරු සඳහන් කළා.

Share This