පාර්ලිමේන්තුව අද ආරම්භ වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව අද ආරම්භ වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව අද(19) පෙරවරු 9.30ට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණා.

වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් යොමු කරන ප්‍රශ්නවලින් අනතුරුව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ නියෝග සහ කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත යටතේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇති නියෝග විවාදයට ගැනීමට නියමිතයි.

ඉන් අනතුරුව වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත යටතේ වන නියෝග කිහිපයක් සඳහා අමාත්‍යවරිය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනයට අනුව එම නියෝග සලකා බැලීම සිදුවනු ඇති.

මේ අතර පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය හා වත්මන් ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව විපක්ෂය ගෙන එන සභාව කල් තැබීමේ විවාදය අනිද්දා ආරම්භ වනවා.

එය ලබන සිකුරාදා දිනයේ පැවැත්වීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

Share This