නවසීලන්තයේ අපිට එරෙහිවන පිරිස

නවසීලන්තයේ අපිට එරෙහිවන පිරිස

ශ්‍රී ලංකාව සමග පැවැත්වෙන තරග දෙකකින් යුත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා වන නවසීලන්ත සංචිතය නම් කර තිබෙනවා.

සංචිතයේ පහත දැක්වෙන අතර නායකත්වය දරන්නේ Tim Southee විසින්.

 

Share This