නන්දා මාලනී ජන අරගලයට එක්වූ මොහොත (PHOTOS )

නන්දා මාලනී ජන අරගලයට එක්වූ මොහොත (PHOTOS )

ගායන ශිල්පිනී නන්දා මාලනී මහත්මිය ගාලු මුවදොර විරෝධතාකරුවන් අතරට එක්ව සිටින ඡායාරූප පෙළක් සමාජ මාධ්‍ය පස්සේ සංසරණය වෙමින් තිබෙනවා.

එම ඡායාරූප පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Share This