දේවගැති ජෙරොම් යළි දිවයිනට

දේවගැති ජෙරොම් යළි දිවයිනට

දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

අධිකරණ නියෝගයට අනුව ඔහු පැය 48ක් ඇතුළත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

Share This