තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

හෙට (21) පෙරවරු 4.00 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක් හුදකලා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්

Share This