ජනප්‍රිය නළු ලියනාඩෝ ඩිකැප්රියෝ ‘ලංකාවේ අලි ගැන ලොවටම පෙන්නූ’ දුක්බර පුවත (VIDEO /PHOTOS)

ජනප්‍රිය නළු ලියනාඩෝ ඩිකැප්රියෝ ‘ලංකාවේ අලි ගැන ලොවටම පෙන්නූ’ දුක්බර පුවත (VIDEO /PHOTOS)

මෙරට වන අලි සම්බන්ධයෙන් AP පුවත් සේවය ප්‍රචාරය කළ පුවතක් ජනප්‍රිය නළු ලියනාඩෝ ඩිකැප්රියෝ සිය ට්විටර් ගිණුම ඔස්සේ පළ කර තිබෙනවා.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලක්කාඩු ප්‍රදේශයේ වගුරු බිමක් පිරවීම සිදුකරන බවත් එම ස්ථානයට එන වන අලි ප්ලාස්ටික් ආහාරයට ගැනීම නිසා මිය යන බවත් එම පුවතේ දැක්වෙනවා.

Share This