කොල්ලුරේට කොවිඩ්

කොල්ලුරේට කොවිඩ්

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර රාජා කොල්ලුරේ මහතා ට කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබෙනවා.

Share This