කළු ගඟ අවට පහත්බිම්වල ජනතාවට ගංවතුර අවදානමක්

කළු ගඟ අවට පහත්බිම්වල ජනතාවට ගංවතුර අවදානමක්

පවතින අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යාමේ අවදානමක් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

කළු ගඟේ කුඩා ගඟ ද්‍රෝණියේ පාලින්ද නුවර සහ බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පහත් බිම් ප්‍රදේශවල ජනතාවට ගංවතුර තත්ත්වය ගැන අවදානයෙන් පසුවන ලෙස උපදෙස් දී ඇති බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ

එමෙන්ම මෙම ප්‍රදේශවල පහත්බිම් හරහා වැටී ඇති අතුරු මාර්ග ජලයෙන් යටවීමේ වැඩි අවදානමක් පවතින අතර මේ හේතුවෙන් මාර්ග භාවිත කරන රියැදුරන්ගෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අවදානයෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි.

Share This