ඇමති ජොන්ස්ටන් ඇතුළු තිදෙනෙකු නඩු 03කින් නිදහස්

ඇමති ජොන්ස්ටන් ඇතුළු තිදෙනෙකු නඩු 03කින් නිදහස්

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින්  ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු තිදෙනෙකුට එරෙහිව ගොනුකර තිබු නඩු 03කින් ඔවුන්ව නිදහස් කිරීමට අධිකරණය අද (28) නියෝග කළා.

 

Share This