ආජන්ටිනාව පරදී

ආජන්ටිනාව පරදී

මෙවර ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ දී සෞදි අරාබියානු පාපන්දු කණ්ඩායම ප්‍රබල ආජන්ටිනා කණ්ඩායම පරාජයට පත් කළා.

ඒ,ගෝල දෙකට එකක් ලෙසින්.

Share This