අද සුවය ලැබූ ගණන

අද සුවය ලැබූ ගණන

කොරෝනා ආසාදිතයව සිටි තවත් 366 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 491, 604 ක්.

Share This