අද මෙතෙක් වාර්තා වූ ආසාදිතයින්

අද මෙතෙක් වාර්තා වූ ආසාදිතයින්

කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයින් 529 දෙනෙකු අද (25) මේ දක්වා වාර්තා වන බව යුද හමුදාපතිවරයා පවසනවා.

Share This