අද කොවිඩ් ආසාදිත 1,128ක්

අද කොවිඩ් ආසාදිත 1,128ක්

කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 1,128 දෙනෙකු අද (22) දිනය තුළ වාර්තාවන බව යුද හමුදාපති පවසනවා.

Share This