අටබාගේ නාය යෑමක් – මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඔයට පෙරළේ

අටබාගේ නාය යෑමක් – මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඔයට පෙරළේ

ගම්පොළ – නුවරඑළිය මාර්ගයේ අටබාගේ ප්‍රදේශයේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක් නාය ගොස් ඔයට පෙරළී ඇතැයි LIVE AT 8 ගම්පොළ වාර්තාකරු සඳහන් කළා.

මෙහි හෝටලයක් පවත්වාගෙන ගොස් ඇති අතර එහි සිටි අයිතිකරු හා ඔහුගේ පුතා ඊයේ (11) රාත්‍රී හෝටලය වසා දමා ඉවතට පැමිණි පසු මෙම නාය යෑම සිදුව තිබෙනවා.

හෝටලයට යාබද ඇති නිවෙසේ ඔවුන් පදිංචිව සිටින අතර එම නිවසේ ද කොටසක් මෙම නාය යාමට හසුව ඇති බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා.

නායයෑම වන විට නිවසේ පස් දෙනෙකු සිටි බවත් ඔවුන්ට හානි සිදුව නැති බවත් LIVE AT 8 ගම්පොළ වාර්තාකරු වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Share This