ලාංකික කාන්තාවක් ඕස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තුවට

ලාංකික කාන්තාවක් ඕස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තුවට

ඕස්ට්‍රේලියානු මැතිවරණයෙන් එරට කම්කරු පක්ෂය ජයග්‍රහණය කර ඇති අතර මෙල්බන් හි හෝල්ට් ආසනය නියෝජනය කරමින් කම්කරු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් තරග වැදුණු ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් කැසෙන්ඩ්‍රා ප්‍රනාන්දු එම අසුන ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

එරට පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වූ ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත ප්‍රථම කාන්තාව ඇය වනවා.

 

Share This