fbpx
දේශීය කොටස් වෙළෙදපොළ ස්ථාවර තත්වයක – පූර්ව කොවිඩ් 19 මට්ටම් ඉක්මවා අඛණ්ඩ ප්‍රගතියක

දේශීය කොටස් වෙළෙදපොළ ස්ථාවර තත්වයක – පූර්ව කොවිඩ් 19 මට්ටම් ඉක්මවා අඛණ්ඩ ප්‍රගතියක

මෑත කාලයේදී ආයෝජකයින් කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි ආයෝජනය සඳහා දැක්වූ වැඩි උනන්දුව සහ මිල දර් ශකවල ලබාගත් ප්‍රගතිය හේතුකොට ගෙන කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් දක්නට ලැබී තිබෙනවා.

කොවිඩ් 19 වසංගතය මත වසා දැමුණු කොළඹ කොටස් හුවමාරුව නැවත 2020 මැයි 11 වන දින විවෘත කිරීමෙන් පසු සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) 18.97% ක වර් ධනයක් ලබා ගෙන ඇති අතර සැප්තැම්බර් 11 දින වන විට දර් ශක අගය 5,438.91 ක් ලෙස වාර්තා වුණා.

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි විශාලතම සහ වඩාත්ම ද්‍රවශීලතම කොටස් 20කින් සමන්විත මිල දර්ශකය වන S & P ශ්‍රී ලංකා 20 මිල දර්ශකයද වෙළෙදපොළ නැවත විවෘත කිරීමෙන් පසු 21.15% ක ප්‍රගතියක් වාර් තා කල අතර සැප්තැම්බර් 11 වන දිනය අවසානයේදී දර්ශක අගය 2,359.24 ලෙස සටහන් ව ඇති බවයි කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ප්‍රධානී අලෙවිකරණය නිරෝෂන් විජේසුන්දර මහතා සඳහන් කරන්නේ.

ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානය විසින් 2020 මාර් තු 11 වන දින කොවිඩ් 19, වසංගතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමට පෙර පෙන්වූ අගයන් වලට වඩා සියලු කොටස් මිල දර් ශකය (ASPI) සහ S & P ශ්‍රී ලංකා 20 මිල දර් ශකය මේ වන විට ඉහළ අගයන් වාර්තා කිරීම විශේෂත්වයක්.

මෙම වර්ධනය දත්ත අතින් ගත් කල කොටස් වෙළඳපොළේ සමස්ත වටිනාකම නිරූපණය කෙරෙන වෙළෙදපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණයට මැයි 11 වනදා දින සිට රු. බිලියන 235.5 ක වටිනාකමක් එකතු වීම තවත් වැදගත් බවද ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙනවා.

මීට අමතරව 2014 න් පසු වාර්තා වූ ඉහළම දෛනික සාමාන්‍ය පිරිවැටුම වන රුපියල් බිලියන 1.35 මගින් මෙම කාලයේදී ආයෝජකයින්ගේ සහභාගීත්වය සහ උද්යෝගයද පෙන්නුම් කෙරෙන බවද වෙළඳ ගනුදෙනු දිනයක් තුළ සිදු කරන ලද සාමාන්‍ය ගනුදෙනු ගණන 2019 දී වාර්තා වූ සාමාන්‍යයට සාපේක්ෂව 73% කින් සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇති අතර 2018 ට වඩා 133% කින් වර්ධනය වී ඇති බවද නිරෝෂන් විජේසුන්දර මහතා පවසනවා.

අනාගතයේ දී ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකි වන අයුරින් කොවිඩ් 19න් පසු වෙළෙදපොළ අගයන් 4,300 මට්ටම්වල පැවතීම මෙම කාලය තුළ ආයෝජකයින්ටද අනගි අවස්ථාවක් බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

සමස්ත කොටස්වලින් බහුතරයක් අඩු මිල ගණන්වලට හුවමාරුවීම නිසා නව ආයෝජකයින්ට වෙළෙදපොළට පිවිසී වෙළෙදපොළ අත්දැකීම් ලබා ගෙන ධනය වර්ධනය කරගැනීමටද සුදුසු අවස්ථාවක් වූ බවත් මෙම අවස්ථාව සැලකිල්ලට ගෙන දේශීය ආයෝජකයින් අඩු මිල ගණන්වලට කොටස් රැස් කරගැනීම නිසා අයෝජකයින්ගේ ඉහළ සහභාගිත්වයක් වෙළෙදපොළට තුළ දක්නට ලැබුණු බවත් දක්වා තිබෙනවා.

එසේම නැවත වෙළෙදපොළ විවෘත කිරීමෙන් පසු ගිණුම් විවෘත කිරිමේහිලා සැලකිය යුතු වර් ධනයක්,එනම් එම කාලය තුළ නව ආයෝජකයන් 5801 වෙළෙදපොළට පිවිසීම දක්නට ලැබී තිබෙනවා.

එහි සාමාන්‍යය අගය 2019 එකම කාල සීමාව තුල (මැයි සිට අගෝස්තු දක්වා) වාර් තා වූ අගයට සාපේක්ෂව 98% ක වර්ධනයක් ද 2018 ට සාපේක්ෂව නව ආයෝජකයන් 56% වර්ධනයක් බවයි වාර්තා වන්නේ.

එසේම 11වෙනිදා කොටස් වෙළෙදපොළ නැවත විවෘත කොට ගනුදෙනු ආරම්භ වීමෙන් පසු දේශීය අයෝජකයන්ගේ දායකත්වය සමස්ත වෙළදපොළ පිරිවැටුමෙන් 75% වනවා.

මෙය වෙළෙදපොළ වසා දැමීමට පෙර තිබු තත්වයට සාපේක්ෂව 36.% වර්ධනයක්.

2020දී සමස්ත දේශීය ආයෝජකයින් අතුරින් නව තරුණ පිරිස් කොටස් වෙළෙදපොළ කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් දක්වා ඇති අතර විවෘත කරන ලද නව ගිණුම් වලින් 47% ක්ම වයස අවුරුදු 18-30 අතර වන තරුණ ආයෝජක පිරිස් වනවා.

විශේෂයෙන්ම සාම්ප්‍රදායිකව කොටස් වෙළෙදපොළෙහි දේශීය ආයෝජකයින්ගෙන් වැඩි කොටසක් වයස අවුරුදු 50 ට වැඩි පිරිස් බැවින් මෙම වර්ෂයේදී තරුණ පිරිස් අතර කොටස් අයෝජනය ප්‍රචලිත වීම විශේෂ කරුණක්.

2020 වර් ෂයේදී විදේශීය ආයෝජනය සැලකු විට රුපියල් බිලියන 34.9 ක ශුද්ධ විදේශීය ගලා යාමක් වාර් තා වූ අතර මෙය බොහෝ සේ ගෝලීය වශයෙන් නැගී එන සහ පුර් ව නැගී එන වෙළෙදපොළවල්වල (Emerging & Frontier Markets) විදේශ අරමුදල් පිටතට ගලා යාමේ ප්‍රවණතාවයට අනුකූල වනවා.

කෙසේ වෙතත් වෙළෙද පොළෙහි ආකර් ෂණීය මිල ගණන් අඛණ්ඩව තහවුරු කර ගැනීම නිසා 2019 ට සාපේක්ෂව විදේශීය මිලදී ගැනීම්වල ප්‍රබෝධයක් දක්නට ලැබිය හැකි අතර දැනට වන විට මෙම වර් ෂයේ 2020දී රුපියල් බිලියන 45 ක විදේශීය මිලදී ගැනීම් වාර්තා වී තිබෙනවා.

නැවත කොටස් වෙළෙදපොළ විවෘත කළ දින සිට වෙළෙඳපළ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ ප්‍රස්තාරික නිරූපණය :

Share This