කොළඹ තාවකාලික නවාතැන්කරුවන්ගේ තොරතුරු එක්රැස් කිරීම ඇරඹෙයි

කොළඹ තාවකාලික නවාතැන්කරුවන්ගේ තොරතුරු එක්රැස් කිරීම ඇරඹෙයි

කොළඹ මහනගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ තාවකාලිකව නවාතැන්ගෙන සිටින සියළු පුද්ගලයින්ගේ තොරතුරු එක්රැස් කිරීමේ වැඩසටහන පොලිසිය විසින් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

පොලිසිය පවසන්නේ අද (14) හෙට (15) අනිද්දා (16) යන දිනයන් වලදී මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

ඒ, අනුව කොළඹ මහනගර සභා බලප්‍රදේශය තුළ ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ගේ නිවාස, ව්‍යාපාරික ස්ථාන, ආයතන, රාජ්‍ය හෝ පුද්ගලික පරිශ්‍රයන්, ඉදිකිරීම් භූමි ආදියෙහි නවාතැන් ගෙන සිටින සියළු තාවකාලික පදිංචිකරුවන්ගේ තොරතුරු එක් රැස්කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරෙනවා.

පොලිසිය වැඩිදුරටත් පවසන්නේ ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීමත්, කොළඹ නගරයේ අපරාධ සහ මත්ද්‍රව්‍ය ක්‍රියාකාරකම් තුරන් කිරීම මෙහි අරමුණ බවයි.

මෙම දින 03 තුළ දී, ඉහත සඳහන් ස්ථානවල තාවකාලික පදිංචිකරුවන් සිටී නම් ප්‍රදේශයේ මංමාවත් හා වීදිවල සංචාරය කරන ප්‍රජා පොලිස් නිලධාරීන් වෙතින් හෝ ආසන්නතම පොලිස් ස්ථානය වෙතින් මේ සඳහා සකස් කර ඇති පෝරමය ලබාගෙන නිවැරදි තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු පොලිස් නිලධාරීන් වෙත හෝ පොලිස් ස්ථානය වෙත භාරදීම සිදුකළ යුතුවනවා.

 

Share This