එන්නත් ලබා ගත් සංචාරකයින්ට ඇතුල්වීමට අවසර දෙන තායිලන්තය

එන්නත් ලබා ගත් සංචාරකයින්ට ඇතුල්වීමට අවසර දෙන තායිලන්තය

අවදානම් අඩු යැයි සැලකෙන රටවලින් ගුවනින් පැමිණෙන, එන්නත් ලබා ගත් සංචාරකයින් සඳහා තායිලන්තය සම්පූර්ණයෙන්ම නැවත විවෘත කිරීමට සැලසුම් කරන බව අගමැති ප්‍රයුත් චාන්-ඕ-චා පවසන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා

බ්‍රිතාන්‍යය, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, චීනය, ජර්මනිය සහ සිංගප්පූරුව යන රටවල් 10ක් අඩු අවදානම් රටවල් ලෙස තායිලන්තය සලකා තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ

ඒ අනුව එලැඹෙන නොවැම්බර් 01දා සිට එන්නත් ලබාගත් සංචාරකයන් සඳහා තායිලන්තය විවෘත වනු ඇති

දෙසැම්බර් 1 දා විනෝදාත්මක ස්ථාන නැවත විවෘත කිරීමටත් මත්පැන් විකිණීමටත් තායිලන්තයේ අවසර ලබා දෙන බව එරට අගමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා

එම දිනයේදී තායිලන්තය තවත් රටවල් කිහිපයක් සඳහා විවෘත කිරීමට බලධාරීන් සැලසුම් කරමින් සිටින බවයි එරට අගමැතිවරයා සඳහන් කරන්නේ .

Share This