“එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” මුහුදුබත් වේද ? – ගුවනින් ගත් නවතම දර්ශන මෙන්න (VIDEO)

“එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” මුහුදුබත් වේද ? – ගුවනින් ගත් නවතම දර්ශන මෙන්න (VIDEO)

“එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” නෞකාවේ කොටසක් මේ වනවිට මුහුදේ ගිලෙමින් ඇති අයුරු ගුවන් හමුදාව විසින් නිකුත් කර ඇති දර්ශන මගින් දැක්වෙනවා.

එම දර්ශන පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Share This