අත් බෝම්බයක් පෙන්වා ප්‍රේමය පැතු පුද්ගලයාට ලැබුණු දේ

අත් බෝම්බයක් පෙන්වා ප්‍රේමය පැතු පුද්ගලයාට ලැබුණු දේ

අත් බෝම්බයක් පෙන්වා පෙම්වතියගෙන් ප්‍රේමය ඉල්ලීමට ගිය පුද්ගලයෙකුට වසර දෙකක සිර දඬුවමක් හා දඩයක් නියම කර තිබෙන බව දිනපතා පළවන පුවත්පතක සඳහන් කර තිබෙනවා

මෙලෙස දඩ සහ සිර දඩුවම් නියම කර තිබෙන්නේ සූරියවැව ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවෙකුටයි .

පෙම්වතිය ඔහු හා විවාහ වීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති නිසා කෝප වී පෙම්වතියගේ නිවසට ගොස් අත් බෝම්බයක් පෙන්වා නිවැ සියන්ද බිය ගන්වා තිබෙනවා

ඔහු අත තිබු අත් බෝම්බය නිවැසියන් එකතු වී ඔහුගෙන් උදුරා ගෙන විසික් කර තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ .

හම්බන්තොට මහාධිකරණයේදී අධි චෝදනා ගොනු කිරීමෙන් පසු වසර දෙකක සිර දඬුවමක් සහ 10,000ක දඩයක් ද නියම කර තිබෙනවා

Share This